Dades de la proposta
Qui fa la proposta?
A on es fa?
Quan es fa?
Requisits