Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat
  • Inici
  • Entitats
  • Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) és el nom que pren l’estratègia de treball conjunta i participada entre el Govern de la Generalitat i el món associatiu per respondre als reptes prioritaris per a l’enfortiment i la consolidació de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya, en un període determinat.

Com a estratègia nacional amb implicació del Govern, i per fer notori el seu reconeixement, el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat s’ha d’aprovar per mitjà d’un acord de govern.

Cada Pla varia en funció de les necessitats a les quals es vol donar resposta en cada període, i normalment es dota, d’una banda, d’unes línies estratègiques, objectius i mesures comuns i, de l’altra, d’actuacions concretes per desenvolupar i avançar en la direcció que prevegi el pla.

PNAV Horitzó 2021

El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat Horitzó 2021 (PNAV 2021) pretén esdevenir l’eina del Govern de la Generalitat que permeti fer créixer el voluntariat i l’associacionisme a Catalunya els propers anys, donant continuïtat a l’acció de planificació i implementació de les polítiques públiques de suport, impuls i promoció del món associatiu i el voluntariat a Catalunya. En efecte, el PNAV va començar l’any 2008 amb el I Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (2008-2011) i va continuar amb el II Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (2014-2016).

El maig de 2019, el Govern va aprovar el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat Horitzó 2021 i la creació de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat.