El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) és el nom que pren l’estratègia de treball conjunta i participada entre el Govern de la Generalitat i el món associatiu per respondre als reptes prioritaris per a l’enfortiment i la consolidació de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya, en un període determinat.

Com a estratègia nacional amb implicació del Govern, i per fer notori el seu reconeixement, el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat s’ha d’aprovar per mitjà d’un acord de govern.

Cada Pla varia en funció de les necessitats a les quals es vol donar resposta en cada període, i normalment es dota, d’una banda, d’unes línies estratègiques, objectius i mesures comuns i, de l’altra, d’actuacions concretes per desenvolupar i avançar en la direcció que prevegi el pla.

PNAV Horitzó 2021

El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat Horitzó 2021 (PNAV 2021) pretén esdevenir l’eina del Govern de la Generalitat que permeti fer créixer el voluntariat i l’associacionisme a Catalunya els propers anys, donant continuïtat a l’acció de planificació i implementació de les polítiques públiques de suport, impuls i promoció del món associatiu i el voluntariat a Catalunya. En efecte, el PNAV va començar l’any 2008 amb el I Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (2008-2011) i va continuar amb el II Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (2014-2016).

El maig de 2019, el Govern va aprovar el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat Horitzó 2021 i la creació de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat.

 • Per què el PNAV Horitzó 2021?

  El Pla respon al mandat de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme i a la voluntat del Govern de construir un full de ruta conjunt amb el món associatiu per treballar junts per a la millora i l’enfortiment de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya.

  El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat s’ha d’aprovar mitjançant un acord de govern.

 • Com s’ha elaborat el PNAV Horitzó 2021?

  El procés d’elaboració del Pla ha estat dut a terme amb el lideratge de la DGACC i per mitjà d’un procés de participació transparent en el marc de les sessions territorials i plenària del 3r Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat i ha comptat amb la participació activa del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

  El Pla ha estat possible també gràcies a la cooperació de tots els departaments de la Generalitat que porten a terme accions de foment del voluntariat i d’enfortiment de l’associacionisme.

 • Com s’estructura el PNAV Horitzó 2021?

  Totes les mesures del Pla s’han recollit i agrupat en 17 objectius, 5 grans àmbits d’acció que constitueixen els eixos d’acció, 17 programes estratègics i  61 línies d’actuació i les diferents actuacions i projectes a desenvolupar.

 • Qui coordina el PNAV Horitzó 2021?

  La Comissió Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat. Aquesta comissió tindrà per objecte la coordinació entre els departaments de la Generalitat sobre les polítiques de foment de l’associacionisme i el voluntariat.