La DGACC té establertes diverses línies de suport i informació per al finançament dels programes, els projectes i les actuacions de foment i promoció de l’associacionisme i el voluntariat en tots els seus àmbits (subvencions, ajuts i premis) destinats a les entitats sense ànim de lucre.

Convocatòries i premis

Ajuts, premis, convocatòries i subvencions per a entitats i associacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

Altres ajuts i convocatòries que convoca la Generalitat de Catalunya :