Premi voluntariat 2021

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca el Premi Voluntariat 2021 dirigit a les entitats de voluntariat censades al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya.

El període de presentació de les sol·licituds comença el 29 d’abril a les 9.00 hores i acaba a les 15.00 hores del dia 31 de maig. Els projectes, programes o iniciatives a premiar s’han d’haver implementat, totalment o parcialment, durant els tres anys naturals anteriors al 2021.

Pel que fa a la sol·licitud, cal presentar el projecte, programa o iniciativa ja implementat que opta al Premi i explicar-lo a l’annex.