A continuació, es recullen algunes de les preguntes més freqüents de les entitats de l’àmbit de polítiques socials sobre la línia F de la COSPE 2021-2022 per a programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.