S’ha publicat al DOGC el Decret de modificació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. Aquest òrgan, en què la majoria de vocalies estan ocupades per entitats de voluntariat, es va crear l’any 2010 i amb aquesta modificació adapta la seva composició a les necessitats que, des del propi Consell, s’han detectat.

El nou decret de modificació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya modifica algunes de les vocalies del sector associatiu i de voluntariat i llurs funcions, que queden així:

  • S’afegeix una nova vocalia al Consell que ocuparà el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
  • El nombre de vocalies ocupades per entitats que destaquin pel seu significatiu treball i la seva incidència i experiència en la vertebració territorial del sector passen de les 4 que hi havia fins ara, a 6.
  • Es preveu la possibilitat de designar persones suplents per les vocalies.
  • L’entitat designada per les nou vocalies del Consell en representació de les entitats que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat que en el decret de creació del Consell exercia la vicepresidència primera, amb el nou decret passa a exercir la vicepresidència segona.
  • La vicepresidència primera ara l’exercirà el Director General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família.

També s’ha actualitzat la redacció d’alguns articles i s’han puntualitzat alguns aspectes que a l’anterior decret no estaven especificats.

Podeu llegir el decret de modificació del CAVC seguint aquest enllaç 

Si voleu més informació, podeu consultar l’espai del Consell a voluntariat.gencat.cat