La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària impulsa la formació del voluntariat català amb la inauguració de l’aula virtual del Pla de formació del voluntariat de Catalunya

Aquest any 2012 la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Benestar Social i Família té com un dels seus objectius en l’àmbit de la formació del voluntariat l’impuls de la formació en línia.

L’espai d’aula virtual neix amb la voluntat d’apropar el Pla de formació del voluntariat de Catalunya a les realitats diverses de les persones voluntàries i a les necessitats del teixit associatiu de Catalunya, sense deixar de banda altres aspectes com garantir l’accés a la formació amb independència del lloc geogràfic, la flexibilitat horària i la dedicació personal del voluntariat i els responsables d’entitats, les necessitats dels diferents membres de l’entitat, la diversitat territorial , i també la sostenibilitat de les accions formatives.

També, a través d’aquesta aula virtual es vol impulsar de manera decidida, sense barreres de temps ni espai aquelles formacions estratègiques i vertebradores per a l’enfortiment de les entitats i l’apoderament del voluntariat i del món associatiu.

En conseqüència aquesta eina (l’aula virtual) vol prioritzar, sempre que el mètode ho permeti, aquelles formacions que a nivell de sector, a nivell temàtic i en relació a la gestió, han de poder arribar tant al voluntariat de base com als dirigents associatius.

L’aula virtual inicia recorregut amb quatre cursos de diverses temàtiques: ambiental, TIC i drogodependències, que són impartits respectivament per la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), TEB Fundació, i l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), i es preveu que a finals de 2012 s’hagin pogut fer unes deu convocatòries.

El proper dia 16 abril s’inicia el primer curs de l’aula virtual: Curs de blocs i eines 2.0 (bàsic) , impartit per TEB Fundació.

Si voleu més informació sobre l’agenda dels cursos del PFVC cliqueu aquí.