La Secretaria de Transparència i Govern Obert, mitjançant la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica, ha publicat les bases per a la concessió d’ajuts en espècie adreçada a entitats sense ànim de lucre, per tal d’oferir-los suport tècnic i assessorament personalitzat.

Llegeix les bases de la convocatòria aquí.

La teva entitat sense ànim de lucre té un projecte per millorar el seu funcionament?

En breu es publicarà una convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie, adreçada a entitats sense ànim de lucre que es plantegen portar endavant un projecte de millora del seu funcionament intern.

Vols que la teva entitat sigui encara més democràtica?

Si penses que la teva entitat pot millorar el seu nivell de qualitat democràtica aquesta subvenció t’interessa.

En què consisteix l’ajut?

En un acompanyament personalitzat que comporta un seguiment presencial i virtual, per part d’una persona assessora, de les accions a desenvolupar per assolir el projecte de millora. La finalitat és afavorir la presa de decisions col·lectives, garantir la transparència i el bon funcionament de l’òrgan de govern. A més s’aportaran eines de comunicació interna, o qualsevol altre mecanisme que contribueixi a millorar la participació interna de l’entitat.

Termini

Les sol·licituds es podran fer durant el mes d’abril de 2017. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria. Les accions hauran de desenvolupar-se durant un període de temps que finalitzarà, com a màxim, el 30 de novembre del 2017.