S’ha publicat per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials.

Des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària hem elaborat 6 guies de suport, que són una eina d’ajut a les entitats sol·licitants de subvencions. Aquestes guies exposen de manera senzilla alguns dels punts més importants de les bases reguladores, no obstant això, les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que regiran a tots els efectes l’atorgament de les subvencions

Consulta les bases aquí.

Consulta la convocatòria aquí.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l’acompanyen, finalitza el dia 25 d’abril de 2017.

Guies per presentar projectes:

 F1 Suport a programes estables d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana. ASSOCIACIONS DE VEÏNS
 F1 Suport a programes estables d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana. ENTITATS DE GENT GRAN que actuen en un equipament de la DGACC. 
 F2 Programes de foment i promoció del voluntariat.
 F3 Projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l’exclusió social.
 F4 Programes d’activitats i projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya.
 F5 Suport a projectes d’enfortiment de l’associacionisme.
 

Aquí tens un videotutorial on s’explica com fer la tramitació de les subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2017.