Barcelona
19 de setembre de 2018

Inscripcions tancades

Programa

Consulta el programa complet

Ponents

Consulta els ponents

L’Escola d’estiu del voluntariat 2018

La 19a edició de l’Escola d’estiu del voluntariat (EEV) és un projecte formatiu de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), que consisteix en la realització de cursos especialitzats per a persones voluntàries.

Aquest model formatiu va néixer el 1996 amb l’objectiu de generar un espai de trobada únic, on els alumnes tenien l’oportunitat de fer aquella formació que durant l’any no havien pogut realitzar.

Les persones voluntàries i responsables de les entitats de voluntariat, tenen a l’EEV l’oportunitat d’afegir en el seu currículum formacions realitzades per escoles del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya i altres entitats especialitzades del sector associatiu.

Com a novetat en aquesta edició, canviem el format de l’EEV, en un sol dia programarem totes les formacions amb una sessió inaugural que et donarà les eines necessàries per impulsar la comunicació a la teva entitat. Programa complet de l’EEV 2018.

A qui s’adrecen les formacions?

Les formacions de l’escola d’estiu volen aportar coneixements i competències a les persones implicades en les entitats de voluntariat i en el món associatiu, amb la finalitat de fer-los créixer i apoderar-los sobretot atenent el tipus de tasca que duen a terme en el sí de l’entitat. Per això l’oferta de l’escola d’estiu s’estructura entorn tres grups de destinataris:

  • Voluntariat de base: és a dir aquell que fa la seva acció directa en relació a la finalitat de l’entitat; per tant la formació s’adreça al voluntariat que està en contacte amb la persona o l’activitat en la qual l’entitat centra els seus projectes, i s’hi poden trobar tant formacions per a millorar les competències personals com de coneixement de l’àmbit en el qual s’està actuant.
  • Coordinadors/es de voluntariat: per tant les persones que acullen, atenen, coordinen i gestionen el voluntariat i les seves intervencions; aquí es poden trobar tant formacions relacionades amb la coordinació, com amb la formació de voluntariat i altres temes relacionats.
    Dirigents: les persones que tant de manera voluntària (càrrecs de junta) com de manera remunerada, duen a terme activitats relacionades amb el funcionament i la gestió de l’entitat, tant a nivell intern com de projecció i participació externa d’aquesta.

Ubicació

Universitat Pompeu Fabra. (Campus del Poblenou, c/ De Roc Boronat, 138, Barcelona)