escola estiu 2021

La 22a edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat es va celebrar els dies 13, 14 i 15 de juliol amb sis tallers en horari de matí i tarda. L’edició va ser en línia per oferir activitats formatives gratuïtes per a persones voluntàries i entitats.

Inscripcions i participació

Els sis tallers han tingut un total de 253 persones inscrites; 152 persones voluntàries, 42 treballadors i treballadores d’entitats, 32 coordinadors i coordinadores d’entitats i 27 membres de la junta d’entitats. Cal destacar que les persones inscrites a l’Escola pertanyen a un total de 105 entitats.

La participació ha tingut un total de 489 connexions en el conjunt dels sis tallers en els quals hi ha hagut molta interacció entre els participants mitjançant el xat amb dinàmiques, preguntes, opinions i reflexions.

Avaluació

Els participants de l’Escola han valorat els docents, els continguts, la metodologia, el material de suport i el format en línia de l’Escola amb una puntuació de 8,4 sobre 10 segons els resultats de l’enquesta amb un total de 293 respostes.

Disponibles els vídeos dels tallers

Les persones voluntàries i les entitats tenen disponibles els tallers en línia per gaudir de formacions especialitzades impartides per persones expertes i reconegudes. Pots consultar el programa de la 22a edició de l’Escola per conèixer els continguts que es van tractar en els diferents tallers.