.

Expertesa formativa:
Gent gran, Cura i promoció de la salut.
Modalitats formatives:
Presencial, Semi-presencial.

Cursos

Convocatòries

No hi ha convocatòries.