Expertesa formativa:
Gestió general, Actuacions comunitàries, Cura i promoció de la salut, Coordinació de voluntariat, Iniciació al voluntariat, Intervenció social, Recursos personals, Gent gran.
Modalitats formatives:
Presencial.

Cursos

Convocatòries

No hi ha convocatòries.