Expertesa formativa:
Iniciació al voluntariat, Actuacions comunitàries, Coordinació de voluntariat, Economia i gestió de recursos, Gestió general, Recursos personals.
Modalitats formatives:
En línia, Presencial.

Cursos

Curs Format Durada
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT EN LÍNIA En línia 18 hores
INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT I A L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE Presencial 20 hores
TÈCNIQUES I RECURSOS PER DINAMITZAR EQUIPS DE VOLUNTARIS Presencial 12 hores
BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS En línia 30 hores
BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS PER AFRONTAR L’ASSETJAMENT Presencial 20 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT Presencial 12 hores
ECONOMIA BÀSICA PER A ENTITATS Presencial 6 hores
OBLIGACIONS LEGALS DE LES ENTITATS EN LA GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT Presencial 4 hores
OBLIGACIONS FISCALS DE LES ENTITATS NO LUCRATIVES EN LÍNIA En línia 15 hores
OBLIGACIONS LEGALS I DOCUMENTALS DE LES ASSOCIACIONS I RESPONSABILITAT DE LES JUNTES DIRECTIVES (en línia) En línia 15 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS EN LÍNIA. NIVELL AVANÇAT En línia 16 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL BÀSIC En línia 16 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE COMPTABILITAT. NIVELL AVANÇAT En línia 16 hores
COM FER UN PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI En línia 24 hores
OBLIGACIONS LEGALS I DOCUMENTALS DE LES ASSOCIACIONS I RESPONSABILITAT DE LES JUNTES DIRECTIVES Presencial 9 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE SOCIS. NIVELL AVANÇAT Presencial 9 hores
DIRECCIÓ D’EQUIPS DE TREBALL Presencial 21 hores
COM FER UN PROJECTE? DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES En línia 12 hores
COMPTABILITAT PER A ENTITATS NO LUCRATIVES. AVANÇAT Presencial 12 hores
COMPTABILITAT PER A ENTITATS NO LUCRATIVES. INICIACIÓ Presencial 12 hores
PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE COMPTABILITAT EN LÍNIA. NIVELL BÀSIC En línia 16 hores
LA GESTIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS A LES ENTITATS NO LUCRATIVES Presencial 9 hores
EINES PER A LA TRANSPARÈNCIA Presencial 9 hores
OBLIGACIONS FISCALS DE LES ENTITATS NO LUCRATIVES Presencial 9 hores
COACHING, LA GESTIÓ DE CONFLICTES DES DEL MILLOR DE TU MATEIX Presencial 16 hores
CAPTACIÓ DE FONS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT Presencial 12 hores