Expertesa formativa:
Comunicació, transparència i bon govern, Coordinació de voluntariat, Actuacions comunitàries, Gestió general.
Modalitats formatives:
En línia, Presencial.

Cursos

Convocatòries

No hi ha convocatòries.