Expertesa formativa:
Intervenció social, Iniciació al voluntariat, Cura i promoció de la salut, Coordinació de voluntariat.
Modalitats formatives:
Presencial.

Cursos

Convocatòries

No hi ha convocatòries.