ESCOLA DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT DE CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

Voluntariat

Escola de formació del voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona

Dades de contacte:

Pl. Nova 1, Barcelona

93 344 16 73

escoladevoluntariat@caritas.barcelona

http://www.caritasbcn.org

 

Àmbit territorial de la formació

Catalunya

L’Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona neix l’any 1983 com a espai de formació permanent del voluntariat i marc de debat pel que fa a la intervenció del voluntariat en els diferents àmbits de l’acció social. És escola reconeguda des de 5 de desembre de 1994 pel Pla de Formació i Associacionisme (PFAVC) de la Generalitat de Catalunya amb el número 14. Les activitats formatives es dirigeixen tant a persones que encara no han iniciat la seva activitat voluntària, però que estan interessades en tasques de voluntariat, com a aquells voluntaris que ja col·laboren amb l’entitat. L’objectiu primordial de l’escola és promoure la formació de les persones voluntàries per facilitar-los elements teòrics i pràctics –coneixements, habilitats i actituds– que permetin reflexionar sobre les tasques del voluntariat. I això s’aconsegueix treballant cinc dimensions essencials en l’educació i l’aprenentatge: saber (coneixements) –saber fer (habilitats i aptituds) – saber ser (emocions, valors)- saber conviure (actituds, habilitats relacionals) – saber creure (transcendència: conviccions, viure amb esperança, conrear un esperit de maduresa i creure en el projecte.

Expertesa formativa: Actuacions comunitàries, Iniciació al voluntariat, Intervenció social.
Modalitats formatives: Presencial.

Curs Format Durada
Curs Bàsic de Voluntariat SocialPresencial12 hores
CURS BÀSIC EN MIGRACIÓ I REFUGIPresencial12 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIATPresencial12 hores
No hi ha convocatòries