ESCOLA DE L’ESPLAI DE GIRONA

Voluntariat

Escola de l'Esplai de Girona

Dades de contacte:

C/ Antic Roca, 38, 3r, Girona

972 249 325

escolaesplai@fundacioesplaigirona.org

http://www.fundacioesplaigirona.org

 

Àmbit territorial de la formació

Expertesa formativa: Iniciació al voluntariat, Coordinació de voluntariat, Gestió general, Actuacions comunitàries.
Modalitats formatives: En línia, Presencial.

No hi ha convocatòries