Expertesa formativa:
Gestió general, Actuacions comunitàries, Cura i promoció de la salut, Recursos personals, Iniciació al voluntariat, Comunicació, transparència i bon govern.
Modalitats formatives:
Presencial.

Cursos

Convocatòries

No hi ha convocatòries.