Expertesa formativa:
Gestió general, Recursos personals, Actuacions comunitàries, Intervenció social, Cura i promoció de la salut, Comunicació, transparència i bon govern, Gent gran, Iniciació al voluntariat.
Modalitats formatives:
Presencial, En línia, Semi-presencial.

Cursos