Expertesa formativa:
Gestió general, Actuacions comunitàries, Intervenció social, Recursos personals, Cura i promoció de la salut, Comunicació, transparència i bon govern, Gent gran, Iniciació al voluntariat.
Modalitats formatives:
Presencial, En línia, Semi-presencial.

Cursos

Convocatòries

No hi ha convocatòries.