Expertesa formativa:
Gestió general, Actuacions comunitàries, Cura i promoció de la salut, Recursos personals, Comunicació, transparència i bon govern, Iniciació al voluntariat.
Modalitats formatives:
Presencial, En línia.

Cursos

Convocatòries

No hi ha convocatòries.