Expertesa formativa:
Gestió general, Recursos personals, Actuacions comunitàries, Intervenció social, Cura i promoció de la salut, Gent gran, Iniciació al voluntariat, Comunicació, transparència i bon govern.
Modalitats formatives:
Presencial.

Cursos