L’Escola Mirall, per a educadors en el temps lliure, és un centre educatiu, el titular del qual és l’Associació Mirall, promoguda per la Fundació Champagnat (Germans Maristes- Província L’Hermitage). Entenem l’educació com un procés que ajuda al creixement de la persona i li permet descobrir, despertar i fortificar el seu potencial creador. Optem per una pedagogia integral, activa, centrada en la persona i el grup, alliberadora i transformadora mitjançant l’esforç i el servei. Oferim formacions relacionades amb el lleure, el voluntariat i la solidaritat internacional. Presentem el lleure com a temps d’educació integral i l’entenem com un temps que possibilita la construcció personal i la transformació de la realitat.

Expertesa formativa:
Iniciació al voluntariat, Solidaritat internacional i mobilitat europea, Coordinació de voluntariat.
Modalitats formatives:
En línia, Presencial.

Cursos