FUNDACIÓ PERE TARRÉS – FORMACIÓ

Voluntariat

Fundació Pere Tarrés

Dades de contacte:

Carolines, 10, Barcelona

934101602

formació@peretarres.org

www.peretarres.org/formació

 

Àmbit territorial de la formació

Catalunya

El Centre de Formació de la Fundació Pere Tarrés (històricament l’Escola de l’Esplai) és un centre especialitzat i de referència en formació de professionals del Tercer Sector i voluntaris, en el qual oferim cursos per a l’educació en el lleure, l’acció social i la gestió d’organitzacions sense ànim de lucre i socials. Participem en els sistemes de formació professional per a l’ocupació i la formació contínua, especialment en les famílies de serveis socioculturals i a la comunitat, la seguretat i el medi ambient. Com a centre de formació, l’any 1960 vam fer el primer curs d’educadors en el lleure i, a primers dels anys 80, es va dur a terme la primera formació estatal en atenció a persones amb dependència a domicili.

Expertesa formativa: Iniciació al voluntariat, Coordinació de voluntariat, Actuacions comunitàries, Cura i promoció de la salut, Gestió general, Intervenció social, Economia i gestió de recursos, Recursos personals, Comunicació, transparència i bon govern.
Modalitats formatives: En línia, Presencial.

Curs Format Durada
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIATEn línia18 hores
FORMACIÓ DE FORMADORSEn línia20 hores
PRIMERS AUXILIS I EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L’ESPLAIPresencial20 hores
DINÀMICA DE GRUPSPresencial20 hores
COM DEMANAR SUBVENCIONSPresencial8 hores
GESTIÓ INTEGRAL DE PETITES ASSOCIACIONSPresencial15 hores
INTERVENCIÓ EN INFANTS AMB TRASTORNS DE CONDUCTAPresencial20 hores
BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS PER AFRONTAR L’ASSETJAMENTPresencial20 hores
L’AVENTURA D’ESCOLTARPresencial8 hores
NOVA CULTURA ORGANITZATIVA I TREBALL EN XARXAPresencial10 hores
CAPTACIÓ DE RECURSOS ECONÒMICSPresencial15 hores
COM PRESENTAR UN PROJECTE MOTIVADOR A LES EMPRESESPresencial23 hores
CONTROL DE LA GESTIÓ ECONÒMICA – 2Presencial21 hores
ELS EQUIPS HUMANS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIATEn línia30 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIATPresencial12 hores
APROXIMACIÓ ALS PRIMERS AUXILIS PER A EDUCADORS EN EL LLEUREEn línia15 hores
RECURSOS PER A TREBALLAR L’EDUCACIÓ EMOCIONAL AMB ELS INFANTSPresencial20 hores
COM FER UN PLA DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓPresencial20 hores
COM PRESENTAR UN PROJECTE MOTIVADOR A LES EMPRESESEn línia15 hores
FORMACIÓ DE FORMADORSPresencial20 hores
ELS EQUIPS HUMANS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIATPresencial20 hores
REFORÇ ESCOLAREn línia20 hores
DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTESPresencial15 hores
COM GESTIONAR EL VINCLE AFECTIU AMB ELS USUARISPresencial12 hores
CURS BÀSIC D’INTERVENCIÓ EN PERSONES AMB DISCAPACITATPresencial20 hores
PREVENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES EN ELS CENTRES DE LLEUREPresencial20 hores
EDUCACIÓ D’INFANTS AMB PROBLEMÀTIQUES SOCIAL DES DEL LLEUREPresencial20 hores
COM POSICIONAR MILLOR EL WEB DE LA NOSTRA ENTITATPresencial20 hores
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L’EDUCACIÓ EN EL LLEUREPresencial20 hores
No hi ha convocatòries