El Centre de Formació de la Fundació Pere Tarrés (històricament l’Escola de l’Esplai) és un centre especialitzat i de referència en formació de professionals del Tercer Sector i voluntaris, en el qual oferim cursos per a l’educació en el lleure, l’acció social i la gestió d’organitzacions sense ànim de lucre i socials. Participem en els sistemes de formació professional per a l’ocupació i la formació contínua, especialment en les famílies de serveis socioculturals i a la comunitat, la seguretat i el medi ambient. Com a centre de formació, l’any 1960 vam fer el primer curs d’educadors en el lleure i, a primers dels anys 80, es va dur a terme la primera formació estatal en atenció a persones amb dependència a domicili.

Expertesa formativa:
Iniciació al voluntariat, Gestió general, Intervenció social, Actuacions comunitàries, Cura i promoció de la salut, Recursos personals, Coordinació de voluntariat.
Modalitats formatives:
En línia, Presencial.

Cursos

Curs Format Durada
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT EN LÍNIA En línia 18 hores
GESTIÓ INTEGRAL DE PETITES ASSOCIACIONS Presencial 15 hores
L’AVENTURA D’ESCOLTAR Presencial 8 hores
BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS En línia 30 hores
BULLYING: DETECCIÓ, EINES I RECURSOS PER AFRONTAR L’ASSETJAMENT Presencial 20 hores
COM DEMANAR SUBVENCIONS Presencial 8 hores
GESTIÓ INTEGRAL DE PETITES ASSOCIACIONS EN LÍNIA En línia 20 HORES
PRIMERS AUXILIS I EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L’ESPLAI Presencial 20 hores
COM GESTIONAR EL VINCLE AFECTIU AMB ELS USUARIS Presencial 12 hores
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT Presencial 12 hores
EINES I RECURSOS EDUCATIUS PER A UN ESTIU SEGUR: LLEURE EN TEMPS DE LA COVID En línia 15 hores
PRIMERS AUXILIS I EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L’ESPLAI EN LÍNIA En línia 30 hores
EDUCACIÓ D’INFANTS AMB PROBLEMÀTIQUES SOCIAL DES DEL LLEURE Presencial 20 hores
DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES Presencial 15 hores
REFORÇ ESCOLAR EN LÍNIA En línia 20 hores
ELS EQUIPS HUMANS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT Presencial 20 hores
FORMACIÓ DE FORMADORS Presencial 20 hores
COM FER UN PLA DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ Presencial 20 hores
ELS EQUIPS HUMANS A LES ENTITATS DE VOLUNTARIAT EN LÍNIA En línia 30 hores
RECURSOS PER A TREBALLAR L’ EDUCACIÓ EMOCIONAL AMB ELS INFANTS Presencial 20 hores
FORMACIÓ DE FORMADORS EN LÍNIA En línia 20 hores
REFORÇ ESCOLAR Presencial 20 HORES
RECURSOS PER A TREBALLAR L’EDUCACIÓ EMOCIONAL AMB ELS INFANTS En línia 30 HORES