FUNDACIÓ PERE TARRÉS – FORMACIÓ

Voluntariat

Fundació Pere Tarrés

Dades de contacte:

Carolines, 10, Barcelona

934101602

formació@peretarres.org

http://www.peretarres.org/formació

 

Àmbit territorial de la formació

Catalunya

El Centre de Formació de la Fundació Pere Tarrés (històricament l’Escola de l’Esplai) és un centre especialitzat i de referència en formació de professionals del Tercer Sector i voluntaris, en el qual oferim cursos per a l’educació en el lleure, l’acció social i la gestió d’organitzacions sense ànim de lucre i socials. Participem en els sistemes de formació professional per a l’ocupació i la formació contínua, especialment en les famílies de serveis socioculturals i a la comunitat, la seguretat i el medi ambient. Com a centre de formació, l’any 1960 vam fer el primer curs d’educadors en el lleure i, a primers dels anys 80, es va dur a terme la primera formació estatal en atenció a persones amb dependència a domicili.

Expertesa formativa: Iniciació al voluntariat, Coordinació de voluntariat, Actuacions comunitàries, Cura i promoció de la salut, Gestió general, Intervenció social, Recursos personals, Comunicació, transparència i bon govern.
Modalitats formatives: En línia, Presencial.

No hi ha convocatòries