El Centre de Formació de la Fundació Pere Tarrés (històricament l’Escola de l’Esplai) és un centre especialitzat i de referència en formació de professionals del Tercer Sector i voluntaris, en el qual oferim cursos per a l’educació en el lleure, l’acció social i la gestió d’organitzacions sense ànim de lucre i socials. Participem en els sistemes de formació professional per a l’ocupació i la formació contínua, especialment en les famílies de serveis socioculturals i a la comunitat, la seguretat i el medi ambient. Com a centre de formació, l’any 1960 vam fer el primer curs d’educadors en el lleure i, a primers dels anys 80, es va dur a terme la primera formació estatal en atenció a persones amb dependència a domicili.

Expertesa formativa:
Iniciació al voluntariat, Gestió general, Actuacions comunitàries, Cura i promoció de la salut, Intervenció social, Comunicació, transparència i bon govern, Recursos personals, Coordinació de voluntariat.
Modalitats formatives:
En línia, Presencial.

Cursos

Convocatòries

No hi ha convocatòries.