SERVEI CIVIL INTERNACIONAL DE CATALUNYA

Voluntariat

Servei Civil Internacional de Catalunya

Dades de contacte:

Carme, 95, bxs, 2a, Barcelona

93 441 70 79

voluntariat@sci-cat.org

https://www.sci-cat.org

 

Àmbit territorial de la formació

Expertesa formativa: Intervenció social, Solidaritat internacional i mobilitat europea, Coordinació de voluntariat.
Modalitats formatives: Presencial.

No hi ha convocatòries