1a sessió de treball

En el marc de les trobades semestrals que mantenen les escoles del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC), la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària ha organitzat una sessió de treball que marca l’inici de la construcció del Catàleg de competències claus de l’acció voluntària.

L’escola que ha acollit aquesta trobada ha estat Creu Roja de Catalunya a les seves dependències de Barcelona. El coordinador autonòmic de Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, i el subdirector de Cooperació Social i Voluntariat, Marc Viñas, han estat els encarregats de donar la benvinguda als assistents.

Escoles del Pla de Formació

La participació de les escoles en aquesta primera fase és cabdal, ja que la primera identificació de competències s’ha fet a partir dels continguts dels cursos de sectors del PFAVC que les escoles imparteixen.

La posada en marxa del projecte i dels treballs previs que han permès encetar aquesta primera fase amb les escoles, s’ha impulsat des de la DGACC i compta amb la direcció tècnica de l’experta Cris Bolívar i l’equip de facilitadors d’Essential Institute.

1a sessió de contrast

La sessió d’avui és la primera de les accions de gran rellevància estratègica que ha de permetre trobar totes les competències clau de l’acció voluntària, necessàries per a la certificació de la formació del voluntariat en cadascun dels sectors del PFAVC, i que permeti a les entitats la certificació de les competències clau adquirides per les persones voluntàries vinculades als seus projectes.

L’objectiu és disposar d’un catàleg fort, innovador, alineat amb l’esperit del voluntariat i coherent amb els estàndards europeus en relació amb l’aprenentatge al llarg de la vida en col·laboració amb el mateix sector i amb la resta d’agents implicats.

Planificació

Durant aquest any es preveu una segona sessió de contrast amb les entitats del sector per a l’elaboració i la presentació pública d’aquest Catàleg en fase preliminar.

De cara al 2022, la feina continuarà amb la participació de totes les entitats de voluntariat de base i de les persones voluntàries que en formen part i després d’una segona sessió de contrast amb les entitats expertes, el catàleg quedarà ja en la seva versió definitiva.

El procés de treball del Catàleg i de les seves fases es podrà seguir a través de la web voluntariat.gencat.cat.