La DGACC  i el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB, porten al territori junt amb la TTSSC, 10 sessions per formar les entitats en transparència i comunicació web, a través d’un qüestionari d’autodiagnosi.

La formació en transparència és cabdal sobretot quan s’aplica sobre els espais i eines on l’entitat s’explica a la resta d’agents socials. On i com cal explicar qui som i què fem?, Com i quan cal revisar i canviar la informació?, com podem trobar eines que ens ajudin a fer-ho?. Cal que ens auditin?…

Aquestes i altres preguntes són les que les entitats interessades podran respondre’s en qualsevol de les 10 sessions –sense cost econòmic per a les entitats- que estan previstes per al darrer quadrimestre del 2015 i que estan obertes a entitats de tots els àmbits, i que prendran com a base de treball la Guia d’autoavaluació de la transparència elaborada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB, que es va fer pública el passat mes de febrer d’aquest mateix any.

La Taula d’Entitats del Tercer Sector  Social de Catalunya ha participat activament i per pròpia iniciativa en la configuració del llistat de poblacions en les quals es durà a terme la formació atès l’interès que les entitats que la conformen pugui accedir a aquest coneixement.

Paral·lelament a aquestes sessions la DGACC, així com la TTSSC participen en la Taula consultiva sobre transparència de les entitats sense ànim de lucre convocada i dirigida pel mateix Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB amb l’objectiu d’anar trobant criteris mínims per al sector associatiu en aquest tema.

Properament es podran consultar a través de Voluntariat.org i els butlletins, el calendari de sessions i horaris i el termini d’inscripcions.