El “Viver de formació” és un espai virtual que vol fomentar la formació en línia de les persones voluntàries de la teva entitat, eliminant les limitacions horàries i geogràfiques.

Com a coordinador/a de voluntariat, un dels principals reptes amb els que et pots trobar és com formar les persones voluntàries de la teva entitat, que no sempre tenen les mateixes habilitats, generalment no tenen els mateixos horaris, ni viuen al mateix lloc. Això fa que de vegades el voluntariat no pugui accedir a la formació que s’ofereix.

Des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), amb el “Viver de formació”, volem ajudar-te a formar en línia els voluntaris i voluntàries. Per aquesta raó, t’oferim:

Un espai virtual dins de la plataforma Moodle, per a la realització de les formacions en línia de la teva entitat.
Acompanyar-te en la creació d’una formació en línia per als teus voluntaris/àries. 

Quins són els requisits per accedir al “Viver de formació”?

Que la persona de l’entitat encarregada de la formació del voluntariat disposi dels coneixements per fer formació online (*).
Que la formació tingui relació amb els espais i projectes de l’entitat en els quals intervenen els voluntaris i voluntàries. 
Que l’entitat lliuri dins de termini i complerta la informació que se li demana i que ha de servir per a seleccionar les entitats.
Que, en cas de ser seleccionada, l’entitat accepti formalment els compromisos que comporta per a ella la participació en aquest projecte.

(*) Es contemplen dues maneres:

1. Acreditar el coneixement de Moodle per part de la persona encarregada de la formació del voluntariat.
2.Fer el curs Moodle per a formadors/es (en línia), que es realitzarà del 10 d’abril al 14 de maig dins del PFAVC.

Com es pot fer la sol·licitud?

A través del formulari en línia. Segons la demanda, hi ha la possibilitat que els acompanyaments s’esgotin (places limitades). A banda d’emplenar les dades bàsiques, també caldrà explicar:
o El perfil del formador/a respecte a la formació en línia i acreditació dels coneixements.
o El vincle de la formació amb els objectius de l’entitat i amb la millora de la seva intervenció i impacte.
o Descripció de la formació que es proposa de fer en línia, breu descripció de la metodologia formativa, previsió de nombre, diversitat territorial i perfil tecnològic dels voluntaris que faran la formació.
o Plantejament de futur de la formació: recorregut a partir de la primera edició, plantejament del segon any en endavant, perspectives de creixement de formacions, etc.


Coneix la resta de condicions per accedir al Viver de formació al següent enllaç
. Consulta la infografia resum sobre com participar al Viver.