El passat 20 d’octubre, 26 representants de les juntes directives d’entitats de persones immigrants van participar en una jornada sobre Aspectes Bàsics de la Gestió Associativa, organitzada amb col•laboració interdepartamental.

El passat 20 d’octubre va tenir lloc una jornada sobre els Aspectes Bàsics de la Gestió Associativa, organitzada en el marc del treball interdepartamental de suport a les entitats de persones immigrades que des de fa temps duen a terme la Direcció General D’acció Cívica i Comunitària (DGACC) i la Direcció General per a la Immigració (del Departament de Benestar Social i Família) i la Direcció General d’Afers Religiosos, del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

La sessió va ser impartida per l’advocat responsable del Servei d’Assessorament Jurídic que gestiona l’entitat Suport Associatiu amb el finançament del Departament de Benestar Social i Família.

L’objectiu principal d’aquesta xerrada ha estat donar resposta a la necessitat de definir conceptes teòrics i posar al dia i en comú els aspectes principals que defineixen la gestió associativa, així com el seu funcionament intern en relació a les obligacions legals i jurídiques. La sessió ha contemplat també una breu presentació dels recursos bàsics que des de la DGACC s’ofereixen a les entitats de voluntariat i a les associacions per a la millora de la seva actuació.

La jornada va estat molt ben rebuda i valorada i s’ha caracteritzat per ser molt participada entre els assistents, la qual cosa posa de manifest la inquietud d’aquesta part del sector per millorar i avançar.