Grup Som Via

La Fundació Via Activa del Grup SOM VIA obté el 1r premi de la 27a edició del Premi Voluntariat pel programa Ments Despertes, un programa formatiu per a la prevenció, la promoció de la salut i la lluita contra l’estigma, conduït per persones amb diagnòstic en salut mental i adreçat a centres educatius.

Ments Despertes

L’objectiu, a banda de crear participació comunitària en l’àmbit educatiu, és apropar de manera oberta la realitat de la malaltia mental entre els joves. Ments Despertes és una reflexió sobre les conductes de risc i és també, una acció de posicionament davant els estereotips, prejudicis i estigma que abunden a la societat al voltant de la malaltia mental.

El projecte construeix una nova mirada envers la salut mental i treballa per conscienciar la societat que la salut mental és avui una qüestió col·lectiva que afecta a tothom. A més a més, fomenta la reflexió, el debat, el senti crític i el compromís per a una societat més inclusiva i amb una major igualtat d’oportunitats entre les persones.

L’essència del programa: el pacient expert

L’essència de Ments Despertes és el lideratge per part de persones amb diagnòstic, que amb la seva història de vida, fan una transmissió de coneixement directe en primera persona. D’aquesta manera, es fomenta el voluntariat inclusiu i es promou la participació de persones amb diagnòstic que habitualment, per la seva situació social o personal, no acostumen a incorporar-se al voluntariat.

Grup SOM VIA

El Grup SOM VIA està format per quatre entitats amb valor social: la Fundació Via Activa, la Fundació Viaclara, la Fundació Via Assistencial i SOM VIA Consultoria, cadascuna d’elles adreçada a un col·lectiu específic i cohesionades per un treball comú que posa a l’abast de la ciutadania un model social innovador, sòlid i rigorós per a la millora de la qualitat de vida de les persones.

Des de la Fundació Via Activa se centren en l’habilitació i creació de programes, recursos i serveis que privilegien la diversitat, la vàlua i la multiplicació d’emocions, sensibilitats i compromisos.