Xarxes de voluntariat

El treball de camp de l’estudi utilitza part de les dades d’El Panoràmic, recull dades a través d’una enquesta a persones voluntàries, i organitza grups de discussió que complementen qualitativament les dades quantitatives obtingudes d’El Panoràmic i l’enquesta. Aquest estudi es realitza amb la col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector.

Si vols participar en algun dels grups de discussió cal que t’inscriguis prèviament al següent enllaç.

Localitat

Equipament Data Hora

Girona

Hotel d’entitats (c. de la Rutlla, 22) 13 de febrer de 2018

16.30 – 18.30

Tarragona

Hotel d’entitats (c. Riu Llobregat, s/n) 14 de febrer de 2018

16.30 – 18.30

Tortosa

c. Alfara de Carles, 27 – 33 15 de febrer de 2018

16.30 – 18.30

Barcelona

Hotel d’entitats (c. de Pere Vergés, 1) 20 de febrer de 2018

16.30 – 18.30

Sort

Casal Cívic (c. del Doctor Carles Pol i Aleu, 8) 21 de febrer de 2018

16.30 – 18.30

Barcelona

Hotel d’entitats (c. de la Providència, 42) 22 de febrer de 2018

16.30 – 18.30

Terrassa

Casal Cívic (c. Alcoi, 81) 26 de febrer de 2018

16.30 – 18.30

Lleida Casal Cívic (c. La Mercè, 1) 5 de març de 2018

16.30 – 18.30

Cornellà del Llobregat Casal Cívic Cornellà – Fontsanta (c. de Gandesa, 3) 6 de març de 2018

16.30 – 18.30

Igualada Casal Cívic (Pg. de Mossèn Jacint Verdaguer, 67) 13 de març de 2018

16.30 – 18.30

L’objectiu principal de l’estudi és recollir indicadors entorn la participació voluntària i copsar els punts forts i febles d’aquesta activitat per tal de poder treballar en el futur sobre els reptes identificats i els elements de millora.

En els grups de discussió, entre d’altres ítems, es prioritza la riquesa del debat i les reflexions aportades. Es vol analitzar quin rol ocupen les persones voluntàries a les organitzacions no lucratives de Catalunya, mesurar la consciència del nou marc legal al si de les entitats, així com el grau d’implicació de les persones voluntàries amb les organitzacions i com es pot millorar.

Els grups estaran formats per persones amb una trajectòria destacada dins les entitats sense ànim de lucre i, més concretament, en l’àmbit del voluntariat.

Recorda que si vols participar en un dels grups de discussió cal que t’inscriguis prèviament al següent enllaç.