Guia per a millorar la participació interna de les entitats

Aquesta guia vol contribuir a la millora de la participació interna de les entitats, aportant un enfocament positiu i realista. Els diferents capítols t’aportaran eines i idees sobre els diversos àmbits i problemàtiques vinculades a la participació, i trobaràs possibles solucions o accions a desenvolupar per millorar el funcionament democràtic de la teva entitat.

Els 5 capítols de la guia combinen perfectament els aspectes teòrics i pràctics, i tots els recursos que trobaràs són útils, fàcils i atractius per a la participació.

Per a les persones que s’impliquen en una entitat sense ànim de lucre, la participació interna comporta col·laborar, expressar-se lliurament, prendre decisions i, en definitiva convertir-se en protagonistes actius. Així mateix, l’entitat resulta beneficiada perquè consolida la seva coherència amb els principis de l’associacionisme, pren decisions estratègiques de manera consensuada, millora la seva organització i potència el seu funcionament. La participació interna de qualitat facilita la generació d’intel·ligència col·lectiva i de valors compartits.


Presentació de la guia dimarts 29 de maig, 18.00h, Barcelona. Es lliurarà un exemplar de la guia a tots els assistents. Més informació.