guia

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària ha publicat una guia per presentar els projectes que subvencionen els programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano de la COSPE 2021.

Continguts de la guia

La guia recull informació sobre la finalitat i els objectius de la línia F, la presentació del projecte, els criteris per a l’exclusió del projecte i els criteris de valoració entre d’altres.

A continuació, es detallen els continguts:

 1. Finalitat de la línia. A qui va adreçada?
 2. Quins projectes es poden presentar?
 3. Criteris per a l’exclusió de la proposta
 4. Com he de presentar el meu projecte? Com l’explico?
 5. Quins criteris de valoració he de tenir en compte quan redacti el projecte?
 6. Valoració
 7. Quants projectes puc presentar a la línia?
 8. Si presento un projecte per aquesta línia, puc presentar altres projectes en altres línies de subvenció?
 9. On m’adreço si tinc dubtes o consultes?

Tipus d’acció subvencionables

La guia conté tota la informació per a cadascun dels tipus d’acció subvencionables de la lína F:

 • F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal (de caràcter anual).
 • F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter anual).
 • F.3 Projectes d’acció comunitària inclusiva per lluitar contra l’exclusió social (de caràcter pluriennal).
 • F.4 Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter anual).
 • F.5 Projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme (de caràcter pluriennal).
 • F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).

Bases i convocatòria

El 25 de març es va publicar la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials. Les bases de la convocatòria estan publicades al DOGC (ORDRE TSF/59/2021) i també s’ha publicat una correcció d’errades al text de l’Ordre.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és fins a les 15 hores del 26 d’abril de 2021, ambdós inclosos.