Ja es pot consultar l’avançament del programa del II Congrés Europeu del Voluntariat, que es va presentar en el marc de la reunió del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

La comissió del Congrés Europeu del Voluntariat per a l’elaboració del programa del congrés formada per representants del Departament de Benestar Social i Família, les entitats del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, empreses que tenen voluntariat corporatiu i algunes persones expertes, han estat treballant en la proposta d’estructura del congrés i del programa provisional, que el passat 12 de juliol van ser presentats a la reunió trimestral del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. El mateix dia 12, i en relació al Congrés, la Generalitat de Catalunya, la Federació Catalana de Voluntariat Social, l’Obra Social de “la Caixa” i el Consell de Cambres van signar l’acord de constitució del Consell Assessor del Marketplace.

El II Congrés Europeu de Voluntariat s’estructurarà en dues fases: el pre-congrés (obert virtual) i el congrés (presencial), el qual tindrà lloc els dies 9,10 i 11 de novembre a Barcelona.

El pre-congrés vol ser un espai de participació adreçat a totes les persones interessades en els temes de treball que recull el congrés, amb independència de la seva posterior assistència a la fase presencial,. Sobre la base de les pre-ponències que es publicaran a l’espai web, es pretén la màxima participació dels diversos agents (persones, sectors, països…), que a partir dels seus comentaris i aportacions han de poder garantir que en el desenvolupament final dels continguts i les propostes que arribin al congrés presencial hi estiguin recollides i reconegudes totes les visions del sector. És essencial en aquesta fase la diversitat i representació. Aquesta fase del Congrés es situarà entre mitjans de setembre i mitjans d’octubre.

El congrés presencial tindrà lloc els dies, 9,10 i 11 de novembre. El dia 9 tindrà lloc l’acte inaugural al Palau de la Generalitat, mentre que el dia 10 la dinàmica s’estructurarà en dos blocs (matí i tarda) al World Trade Center Barcelona (WTC). El matí, en format de plenari, situarà els diferents reptes en matèria de voluntariat, mentre que a la tarda, una estructura de tallers, permetrà treballar els continguts i propostes sortints del pre-congrés.

Podeu consultar el programa provisional aquí.

El dia 11, el congrés pren una vessant pràctica integrant l’activitat del Market Place que, organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social amb la col•laboració del Departament de Benestar Social i Família , es podran conèixer bones pràctiques de treball conjunt entre entitats i empreses.

Properament, la posada en marxa de la web del II Congrés Europeu del Voluntariat, permetrà tant la participació en la fase de pre-congrés com el seguiment de la informació relacionada amb aquest acte.