La comissió de treball del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) reprèn el treball intern pel disseny del II Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV), que es basarà en els resultats obtinguts de l’avaluació del I PNAV, publicats fa uns mesos, i el treball dut a terme durant l’elaboració de l’avantprojecte de Llei del Voluntariat.
 

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya va acordar en la darrera sessió de treball realitzada el 18 d’abril, reprendre el treball de la comissió de treball creada en el si del Consell pel disseny del que hauran de ser les línies mestres del II PNAV.

El pla de treball més immediat és la reflexió i l’elaboració conjunta de la proposta de línies mestres i estructura del nou PNAV, d’acord amb les conclusions obtingudes durant el procés d’avaluació del I Pla, amb l’objectiu de presentar-ho al plenari del CAVC per la seva aprovació, el proper mes de juliol.

En aquest sentit, la Comissió treballa per elaborar un nou Pla concret i realista però a la vegada reptador, amb objectius molts clars i ben definits que s’adapti als reptes i dificultats del sector associatiu i de voluntariat . A més, es pretén que el nou Pla permeti, mitjançant l’establiment d’indicadors, una avaluació real del seu impacte i execució, tant per part del Govern de la Generalitat com del propi sector.

Una vegada consensuada la proposta del II PNAV pels membres del CAVC i el propi Govern, s’iniciaran tots els tràmits per a la seva aprovació.