El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat va aprovar el 29 de juny l’organització del III Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat 2016. El 22 de juliol hi ha una jornada de treball oberta a totes les entitats que vulguin fer aportacions

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) es va reunir el passat 29 de juny i va acordar, entre d’altres qüestions, l’organització del que serà el III Congrés Català del Voluntariat, que es celebrarà el primer semestre del 2016.

El III Congrés busca ser un espai de trobada entre entitats, administracions i la resta d’agents del territori per intercanviar experiència i coneixement, i sobretot per poder debatre aquelles qüestions importants que impacten sobre el voluntariat i les entitats de voluntariat.

Del debat que es generi al llarg del III Congrés ha de sortir el que serà el nou Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat que haurà de desenvolupar-se pels propers anys, a partir del 2016. La voluntat és que del debat del Congrés sorgeixin les línies i actuacions prioritàries pels propers anys, en matèria d’associacionisme i voluntariat. El fet de tenir la Llei de Voluntariat pendent de la seva aprovació fa que aquest III Congrés es plantegi en un moment idoni tant per presentar-la, si s’aprova, i reflexionar sobre el que proposa i com afecta al voluntariat i a les entitats de voluntariat, com per debatre, si no s’aprova, sobre les noves necessitats sorgides, els nous models, l’actualitat de la Carta del Voluntariat i els drets i deures que hi recull..

El disseny del III Congrés preveu una fase de treball i debat al llarg delsl propers mesos, cercant la màxima participació possible de tots els agents, que es concretarà en  una trobada final on es compartiran les conclusions treballades al llarg del procés per part de tots els grups de treball que es generin en el procés previ.

Per poder arrencar amb les primeres propostes d’aspectes a treballar al llarg del III Congrés,

Atès que el III Congrés vol comptar amb la participació activa de les entitats, s’ha organitzat una sessió de treball oberta a tothom pel proper dia 22 de juliol, a les 16h30’, a la seu del Departament de Benestar Social i Família, Passeig Taulat 266 – 270, 08019 Barcelona, 2a planta). Les persones interessades a assistir han de confirmar la seva assistència enviant un correu electrònic a ifuentes@gencat.cat