IRPF

El Departament de Drets Socials obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

El termini per a la presentació de la sol·licitud finalitza el 22 de desembre a les 15 hores.

Les subvencions a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques constitueixen una via essencial de sosteniment dels ajuts públics per a la realització de programes d’interès general.

Programes convocats

La convocatòria es destina a entitats que treballen  en els àmbits del foment de la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no-discriminació, la protecció social i accions d’urgència, la infància i l’adolescència, les famílies, el voluntariat, la joventut, el poble gitano i les persones migrades, refugiades i sol·licitants de protecció internacional.

Les subvencions també aniran dirigides a activitats d’inversions d’obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d’atenció que ofereixin aquestes activitats.