L’objectiu d’aquest itinerari és poder dissenyar l’estratègia comunicativa de l’entitat i gestionar-ne la comunicació mitjançant web i xarxes socials.

Es recomana iniciar l’itinerari per la part bàsica, pensada sobretot per a persones sense coneixements ni experiència prèvia

Aquest itinerari de comunicació es pot completar amb altres formacions que per la seva temàtica hi estan relacionades.