Quines persones tenim als nostres equips? Quin tipus de voluntariat és clau per al nostre projecte? Com fem que s’acostin a l’entitat? quins és la nostra proposta per a les persones voluntàries? Què els demanem? Que els oferim? com les acompanyem?, quin ha de ser el meu rol?, com les fem créixer dins del projecte i l’entitat? què he de tenir en compte per a una bona coordinació? com dinamitzo el grup?

L’objectiu d’aquest itinerari és poder gestionar les persones voluntàries de l’entitat, des de la seva acollida fins a la seva desvinculació, fent èmfasi en el paper de la persona coordinadora de voluntariat i en les eines que necessita per a per a acompanyar i dinamitzar les persones voluntàries.

Es recomana iniciar l’itinerari per dos cursos bàsic de gestió d’equips, sobretot per a persones sense coneixements ni experiència prèvia, tot i que es podria iniciar per aquell punt on s’identifiqui la necessitat formativa.

Si la necessitat és més específica o ja es té experiència, es podria iniciar la formació per algun dels dos sub-itineraris que son diferents però que es complementen. Es recomana iniciar pel Subitinerari 1, ja que seria l’odre lògic d’un cicle de voluntariat: captar, seleccionar, gestionar, acompanyar, dinamitzar.

Podeu veure l’itinerari complert, aquí