Què volem fer i amb quina finalitat? on volem arribar?, com ho concretem? Quines passes ens cal fer i com i amb qui les abordarem?

L’objectiu d’aquest itinerari és poder dissenyar i gestionar els projectes a les entitats, i compta amb una especialització amb la metodologia Aprenentatge-Servei.

Aquest itinerari és lineal i es recomana iniciar pel curs GT12 o GT13, que es centra més globalment en el disseny, gestió, seguiment i avaluació d’un projecte.

Si és d’interès es pot seguir amb l’especialització en la metodologia de projectes d’Aprenentatge- Servei

Aquest itinerari es pot complementar amb el curs GT39 sobre eines de gestió i programari lliure, ja que per les funcions/tasques desenvolupades podria ser d’interès per al col·lectiu al qui s’adreça.

Podeu veure l’itinerari complert, aquí.