Quin marc legal ens afecta?. Quines obligacions comporta la nostra forma jurídica? Com portar la comptabilitat? A qui i què cal assegurar? Qui respon si alguna cosa no va alhora? Quina viabilitat tenim?, quines eines ens ajuden a la gestió del dia a dia?

L’objectiu d’aquest itinerari és gestionar l’economia de l’entitat, des de seves diverses vessants: captació de fons i finançament, comptabilitat i les obligacions fiscals i legals

Es recomana iniciar l’itinerari per un curs bàsic (GT17) , sobretot per a persones sense coneixements ni experiència prèvia.

Si la necessitat és més específica o ja es té experiència, es podria iniciar la formació per algun dels tres sub-itineraris. Són tres branques diferenciades però complementàries, així que alhora de formar-se recomanaríem iniciar en aquell punt on s’identifiqui la necessitat o l’interès formatiu.

Sub-itinerari 1. Captació de fons

Amb un curs més bàsic sobre fons de finançament i un curs més especialitzat amb subvencions públiques.

Sub-itinerari 2. Comptabilitat

Amb un parell de cursos bàsics i dividits per nivells, dos cursos específics i sis cursos de gestió de comptabilitat amb un programa informàtic específic.

Sub-itinerari 3. Legal

Cursos sobre les obligacions fiscals i legals que s’apliquen a les associacions i juntes directives.

Es pot complementar aquest itinerari amb dues formacions relacionades amb la tasca a dur a terme:

L’itinerari de Gestió econòmic-legal es pot complementar amb dues formacions que estan relacionades amb la tasca a dur a terme:

Podeu veure l’itinerari complert, aquí.