L’objectiu d’aquest itinerari és gestionar l’economia de l’entitat, des de seves diverses vessants: captació de fons i finançament, comptabilitat i les obligacions fiscals i legals

Es recomana iniciar l’itinerari per un curs bàsic (GT17 o GT37) , sobretot per a persones sense coneixements ni experiència prèvia,

Si la necessitat és més específica o ja es té experiència, es podria iniciar la formació per algun dels tres sub-itineraris. Són tres branques diferenciades però complementàries, així que alhora de formar-se recomanaríem iniciar en aquell punt on s’identifiqui la necessitat o l’interès formatiu.

Sub-itinerari 1. Captació de fons

Amb un curs més bàsic sobre fons de finançament i un curs més especialitzat amb subvencions públiques.

Sub-itinerari 2. Comptabilitat

Amb un parell de cursos bàsics i dividits per nivells, dos cursos específics i sis cursos de gestió de comptabilitat amb un programa informàtic específic.

Sub-itinerari 3. Legal

Cursos sobre les obligacions fiscals i legals que s’apliquen a les associacions i juntes directives.

Es pot complementar aquest itinerari amb dues formacions relacionades amb la tasca a dur a terme:

Podeu veure l’itinerari complert, aquí.