Què volem transmetre? Que volem explicar a les persones voluntàries i associades? Com podem formar-les per a la millora de la seva tasca? Quines on les eines més adients, com hem d’endreçar els continguts? Quina docent volem? Quina metodologia i quins materials son els més adequats? Com ens hi ajuden les TIC? Quins resultats hem obtinguts? Com avaluem l’impacte?

L’objectiu d’aquest itinerari és programar, impartir, gestionar i avaluar accions formatives dirigides al voluntariat així com dissenyar materials formatius didàctics.

Aquest itinerari és lineal, i es recomana iniciar pel curs GT16, més bàsic i on es centra més en la figura del formador i en el disseny complet d’una formació.

Si es busca una especialització i la persona que es vol formar disposa de coneixements previs sobre formació o té experiència, podria iniciar l’itinerari a partir del GT19 o el GT36, segons la seva tasca i interès.

Podeu veure l’itinerari complert, aquí.