Oferim serveis d’assessorament i acompanyament a les entitats

La DGACC posa a disposició de les entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives, etc.) un conjunt de serveis d’assessorament i d’acompanyament per tal que aquestes disposin d’eines per a la seva gestió i puguin resoldre els seus dubtes.

Aquests serveis són duts a terme per entitats especialitzades del mateix sector associatiu; són gratuïts, eficients i de qualitat.

El Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat es consolida com a servei de referència per a l’assessorament de les entitats sense ànim de lucre. Fent clic en aquest enllaç pots sol·licitar un servei d’assessorament o d’acompanyament.

Així, durant l’any 2017 s’han realitzat 481 assessoraments i acompanyaments, sent els assessoraments econòmics els més sol·licitats amb un 38% del total. L’assessorament jurídic ha estat sol·licitat en un 36% dels casos i els serveis d’assessorament de projectes en un 7%, i els assessoraments informàtics i web 2.0 en un 9% i 6% respectivament. Finalment, el servei de formació ha estat sol·licitat en un 4% dels casos.

Tipologia d’assessorament Entitats ateses Consultes realitzades
 Econòmic 157 183
 Jurídic 162 175
 Informàtic 26 45
 Projectes 24 37
 Web 2.0 15 30
 Formació 1 2

També destaca el servei d’acompanyament, que ha permès a les entitats que s’hi han acollit millorar la seva gestió i aconseguir més impacte social. L’acompanyament es basa en la metodologia PDCA (planificar què es vol fer per solucionar el problema triat, desenvolupar les accions necessàries per resoldre’l, comprovar els resultats i actuar corregint el pla o la manera de fer).

Per demarcacions, les consultes rebudes han estat un 76% d’entitats de Barcelona, un 14% d’entitats de Girona, un 6% d’entitats de Tarragona i un 4% d’entitats de Lleida.

Serveis d’assessorament i d’acompanyament