És un recull de consideracions per a les biblioteques públiques sobre la Llei del Voluntariat i la funció de les persones voluntàries dins de les biblioteques.

La guia inclou entre d’altres, antecedents, un recull de consideracions generals sobre les biblioteques i algunes recomanacions per reconduir les actuacions de les biblioteques en les quals hi ha “voluntariat” que depèn directament d’aquest tipus d’equipament.

La guia fa una sèrie de preguntes, a mode de diagnosi, sobre els projectes de la biblioteca. Amb aquesta diagnosi cada equipament podrà determinar quins passos seguir per complir la normativa vigent.

Podeu accedir a la Guia de recomanacions per a biblioteques mitjançant aquest enllaç.