En el marc del contracte programa, els ens locals es poden presentar per rebre suport econòmic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació a la promoció del voluntariat i l’associacionisme.

En el marc del contracte programa, els ens locals es poden presentar per rebre suport econòmic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació a la promoció del voluntariat i l’associacionisme.

Per donar resposta a aquesta realitat el contracte programa ha incorporat la possibilitat de demanar finançament per part de l’ens local en relació a:

1.    La creació d’un punt de voluntariat

2.    El suport a les activitats i actuacions que desenvolupa el punt de voluntariat

3.    Projectes innovadors socialment pel que fa a la promoció de l’associacionisme i el voluntariat.

Amb aquesta actuació, que s’emmarca en el contracte programa 2016-2019, el Departament referma la seva voluntat de territorialitzar el foment del model català del voluntariat i de poder donar respostes i acompanyar -des de la proximitat- la realitat del voluntariat i del teixit associatiu arreu del país.

Tanmateix  l’equip tècnic de la DGACC, especialitzat en temes de voluntariat, desplega el suport, l’assessorament i l’acompanyament als ens locals i la resta d’administracions públiques pel que fa la promoció del voluntariat i l’associacionisme així com a la transició cap al marc d’actuació que planteja la nova llei 25/2015.  Per a rebre assessorament en aquest sentit es pot adreçar la consulta a l’adreça de correu public@voluntariat.org