Foto: Joan Serra

L’any 2020, a la 1a Trobada virtual de l’Associacionisme i el voluntariat, es va identificar la necessitat d’enfortir les entitats en temes de digitalització. L’any 2021, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials es va posar en marxa, amb unes sessions de formació molt bàsiques per ajudar les entitats privades sense ànim de lucre en el seu procés de digitalització, que aquest 13 i 15 de març també s’han realitzat amb els casals catalans a l’Exterior amb l’ànim de incloure totes les entitats, també les catalanes que tenen seu a l’estranger. 

Treball interdepartamental 

Ha estat una treball interdepartamental conjunt amb la Direcció General de la Catalunya Exterior, del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea, i dins del marc del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) vigent. 

Aquesta formació és important perquè ajuda les entitats a poder complir amb l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions

Al llarg d’aquest any està previst dur a terme altres sessions de formació en digitalització. 

L’Àmbit de formació i coneixement del PNAV 

El Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat (PNAV) és el nom que pren l’estratègia de treball conjunta i participada entre el Govern de la Generalitat i el món associatiu per respondre als reptes prioritaris per a l’enfortiment i la consolidació de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya. 

Aquesta mesura formativa encaixa amb les línies estratègiques incloses dins PNAV, concretament dins de l’àmbit de formació i coneixement: 

  • Àmbit: Formació i coneixement (A03) 
  • Programa: Formació especialitzada no vinculada al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (P09) 
  • Línia estratègica: Programació de formació vinculada a l’impuls dels projectes i les polítiques sectorials del Govern (L33) 

Voleu saber més coses del Casals Catalans a l’Exterior? 

Des del segle XIX existeixen casals catalans a l’exterior que representen la comunitat catalana arreu del món. Són una xarxa molt dinàmica en cooperació, transmetre la llengua i les tradicions catalanes, agrupar els col·lectius de persones catalanes i oberts a tothom que tingui interès per la nostra cultura. Hi ha més d’un centenar i són molt importants per tal de fer visible la nostra cultura al món i ens permet tenir relacions vives amb la realitat dels catalans que viuen en l’exterior, en aquest moment més de 357.011 persones censades segons dades de l’Idescat del 2022 (comptabilitzant únicament els països que tenen més de 500 catalans registrats com a residents a l’exterior).  

Font: Entitats Catalanes al món (https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalunya-exterior/comunitats-catalanes/)