Els propers dies 4, 9 i 11 d’octubre tindrà lloc el curs La gestió del voluntariat i la qualitat, curs reconegut dins del Pla de formació del voluntariat de Catalunya i impartit per Creu Roja de Catalunya

La nova convocatòria del curs La gestió del voluntariat i la qualitat vol donar resposta a la necessitat manifestada i detectada per moltes entitats, necessitat de poder disposar d’eines que permetin una bona gestió del voluntariat i de tots el passos i processos que això implica en el si de l’entitat.

El curs vol permetre, a les entitats, establir procesos senzills i flexibles respecte la selecció, la incorporació, l’acollida, l’orientació, la formació i la participació del voluntariat en el si de l’entitat. La implementació d’un sistema de qualitat en la gestió del voluntariat afavoreix d’una banda l’estandarització dels processos i de l’altra el coneixement i seguiment del procés de gestió del voluntariat per part de totes les persones implicades

El curs està especialmente recomenat per a coordinadors i gestors de voluntariat d’entiats mitjanes i petites i /o d’altres interesades a aprofundir en aquest tema.