Quines tasques es poden realitzar?

  • Atenció telefònica: la tasca consisteix a respondre al telèfon de recaptació de donatius.
  • Caps de taula: són els responsables de recollir les butlletes i aclarir els dubtes de la filera de telefonistes que els assignem.
  • Missatgers: són els encarregats de completar el circuit de les butlletes i la logística.
  • Separadors: reben totes les butlletes amb donatiu i són els encarregats de fer una primera depuració de les butlletes. Cal que revisin totes les butlletes que arriben.
  • Servei d’àpats: s’encarreguen de preparar el menjar i de parar les taules.
  • Servei d’ordre: l’equip del servei d’ordre és el responsable d’ajudar els voluntaris a moure’s dins les seus.