La revista Activitat parlamentària, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, dóna a conèixer  les dades més significatives de l’activitat parlamentària del Govern. Inclou els apartats fixos de balanç de la legislatura i el de novetat legislativa en la qual s’hi troben  comentaris d’algunes de les lleis més destacades aprovades. La revista incorpora també un apartat d’articles especialitzats que tracten temes diversos entorn l’activitat parlamentària.

En el seu número 29, de setembre de 2016, s’hi pot trobar l’article sobre la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme en el qual, a banda de l’explicació sob4re el seu procés i els diferents punts que la conformen,  es presenten també les claus interpretatives que han de permetre’n una major comprensió.

Veure l’Article

Veure la revista Activitat Parlamentària