L’Aula virtual renova la seva imatge i millora la usabilitat moodle amb la finalitat de millorar l’experiència formativa dels alumnes i fer més visible l’oferta en línia del Pla de Formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

El portal recull tots els cursos en línia de l’oferta formativa de l’associacionisme i el voluntariat per fer possible l’accés a la formació a distància i atén als criteris de conciliació horària de la vida associativa. L’Aula virtual es va posar en marxa l’any 2012 i fins a finals de l’any 2018 s’han impartit 38 formacions.

Les escoles que imparteixen formació virtual en el PFAVC són: la Fundació Pere Tarrés, Fundesplai, la Federació Catalana de Voluntariat Social, l’Escola de l’Esplai de Girona, la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya i Colectic. Els cursos, que imparteixen les escoles a l’Aula virtual, segueixen la mateixa línia visual del catàleg de cursos del PFAVC.

Accessibilitat i usabilitat web

A la pàgina principal, hi trobaràs el menú, una franja de destacats que enllacen als cursos amb inscripció oberta o oberts per consultar i els enllaços a la informació dels cursos en línia del PFAVC, també disponibles a voluntariat.gencat.cat. A més a més, podeu consultar la guia visual per poder donar les primeres passes a l’aula virtual.

Cal destacar, que la renovació de l’Aula virtual s’ha dut a terme conjuntament amb l’entitat Colectic, que és una escola del PFAVC especialitzada en les tecnologies de la informació i la comunicació.

25è aniversari del PFAVC

El PFAVC és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció que impulsa el Govern i compta amb la participació d’escoles i entitats de formació d’experiència reconeguda. La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el PFAVC representa una bona base i un bon recurs per a les entitats a l’hora d’elaborar el pla de formació del voluntariat.