Cens del voluntariat de Catalunya 2018

Del total d’entitats censades l’any 2018, per personalitat jurídica, el 63% són associacions; un 26% fundacions; el 11% són federacions d’entitats i cooperatives socials.

De les entitats que s’han censat l’any 2018 per activitats d’interès general, els percentatges són:

 1. Els serveis socials: 16,67%
 2. La defensa del medi ambient: 8,33%.
 3. La igualtat de gènere i el respecte per la identitat i l’orientació sexuals: 8,33%.
 4. L’atenció i el suport a les famílies: 8,33%.
 5. El millorament de les condicions socioeconòmiques i la cohesió social: 8,33%.
 6. La joventut: 8,33%.
 7. La gent gran: 6,25%.
 8. L’esport: 6,25%.
 9. Les activitats comunitàries i veïnals: 6,25%.
 10. La protecció dels animals: 5,21%.
 11. L’associacionisme educatiu: 5,21%.
 12. La cultura: 4,17%.
 13. El voluntariat internacional: 3,13%.
 14. La justícia global, la defensa dels drets humans, el foment de la pau i la cooperació: 3,13%.
 15. Els serveis sanitaris: 1,04%.
 16. L’oci i el lleure: 1,04%.

S’ha de tenir present que les entitats poden fer més d’un tipus d’activitat d’interès general.

Per àmbits territorials, els percentatges són:

 1. Barcelona: 76%.
 2. Terres de l’Ebre: 10%.
 3. Tarragona: 8%.
 4. Girona: 3%.
 5. Lleida: 3%.

El cens, impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, agrupa associacions, fundacions, federacions, etc., d’àmbits ben divers de tot Catalunya. Per formar-ne part les entitats han de comptar amb voluntaris per dur a terme les seves activitats principals, i disposar d’un projecte de voluntariat que garanteixi que la relació entre entitat i voluntaris.

Més informació sobre el Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya aquí.