El passat dimarts dia 18 les escoles del Pla de formació del voluntariat de Catalunya (PFAVC) es van reunir per abordar de manera conjunta els reptes que els comporta la transformació de la formació del Pla en clau competències.

La trobada va servir també per fer repàs de l’any – especialment marcat pel treball amb el Catàleg preliminar i diccionari de competències i metacompetències tranversals de l’acció voluntària en relació als cursos de sectors-, i per posar l’atenció en els temes previstos per al darrer trimestre de l’any.

NECESSITATS I REPTES
El treball realitzat va permetre identificar i compartir entre les escoles, quines son les necessitats i reptes que aquesta transformació del Pla suposa per als equips directius, les coordinacions i els equips docents. També es van començar a dibuixar algunes propostes per a donar-hi resposta, i es va fer palès que la Formació per al disseny de formacions en clau de competències que estan relaitzant els coordinadors de les escoles del PFAVC (organitzada per la DGACC i el DSO) ha de poder arribar als i les docents del PFAVC

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ DE LA FORMACIÓ
Al seu torn, la responsable del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC), Araceli Crespo, va explicar a les escoles el treball que des del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat s’està duent a terme per actualitzar la informació que es facilita del PFAVC a les persones voluntàries i entitats, amb la idea que reflecteixi i expliqui la nova estructuració.

El PFAVC és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció que impulsa i reconeix el Govern i compta amb la participació d’escoles de formació d’experiència reconeguda que n’imparteixen la formació.

Mes informació
Pla de Formació

Escoles del Pla