Tipologia de cursos

El PFAVC és una proposta formativa adreçada a l’associacionisme i el voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció i als seus dirigents, que impulsa el Govern i compta amb la participació d’escoles i entitats de formació d’experiència reconeguda.

Amb el PFAVC, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) vol millorar els coneixements i les competències de les persones que participen en entitats sense ànim de lucre de Catalunya, tot incrementant la qualitat i el valor de les activitats i projectes que desenvolupen aquestes persones i entitats.

El PFAVC ofereix a les entitats sense ànim de lucre un catàleg de cursos organitzat en diferents àmbits com:

 • Iniciació al voluntariat
 • Coordinació de voluntariat
 • Economia i gestió de recursos
 • Gestió general
 • Comunicació, transparència, bon govern
 • Cura i promoció de la salut
 • Solidaritat internacional i mobilitat europea
 • Gent gran
 • Persones migrades, ètnies i refugi
 • Actuacions comunitàries, educatives i de lleure

Aquest 2017 s’ha continuat el procés de reforma del Pla, que compta amb 4 fases de treball i la participació de les escoles de formació, experts independents i el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC).

S’ha posat en marxa un procés de millora del Curs d’iniciació al voluntariat (CIV) en línia, amb la participació de les Escoles de formació i tècnics de la DGACC. Amb aquest procés es vol dotar el Pla d’una formació d’iniciació al voluntariat en línia d’alta eficiència i qualitat.

Gràcies a aquest procés també s’han iniciat canvis a l’Aula Virtual del Pla, amb un doble objectiu: augmentar l’impacte del CIV en línia, i de l’altra, millorar l’experiència formativa en línia amb la incorporació de noves metodologies, canals i formats.

Una de les iniciatives destacades d’aquest any ha estat l’impuls de les formacions a entitats en coordinació amb els Punts de voluntariat local, aquestes formacions sota demanda han donat resposta a les necessitats de les entitats i han permès avançar en el desplegament territorial del PFAVC.

Dades 2017

Nombre de cursos: 143

Tipologia de cursos:

 • 55 d’iniciació al voluntariat
 • 78 de l’àmbit de sectors
 • 10 de l’àmbit de gestió

Tipologia de cursos

Hores de formació: 1.899

Alumnes: 2.350

 • 1.600 dones
 • 750 homes

Participació per gènere

Cursos a 33 municipis i 6 formacions en línia.

Curs d’iniciació al voluntariat (CIV):
S’han realitzat convocatòries del CIV a 14 municipis i hi han participat 1.128 alumnes

Cursos de l’àmbit de sectors:
S’han dut a terme un total de 78 convocatòries, de cursos de sectors a 22 municipis i hi han participat 1.101 alumnes.

Cursos de l’àmbit de gestió:
S’han realitzat un total de 10 convocatòries, de cursos de gestió a 3 municipis i hi han participat 121 alumnes.

Antecedents

El Pla va néixer el 1994 per afavorir i promoure la formació de persones voluntàries.

Ara farà gairebé 24 anys per afavorir, promoure i visualitzar la formació que les persones voluntàries necessiten per a dur endavant la seva tasca, així com les escoles i entitats de formació que durant molt de temps s’han ocupat d’aquesta tasca.